نيروي حياتي Vital Force (V.F)

Oct 14, 2010   //   by Dr. Alireza Taban   //   هومیوپاتی  

نیروی حیاتی:

در دنياي مادي گراي دو قرن پيش اروپا، ساموئل هانمن با نگرشي موشكافانه و فراتر از نگرشي صرفا مادي به اين نتيجه رسيد كه بايد شعوري بنيادي بر عملكرد بدن انسان حاكم باشد

كه اين شعور يا نيروي فطري اوليه را نيروي حياتي ناميد و آنرا عامل حفظ سلامت (تعادل) بدن دانست و بيان كرد كه هرگاه محرك تنش زائي به فرد وارد شود اين شعور بنيادي آنرا حل و فصل مي كند. تا تعادل فرد بهم نخورد و هر گاه اين محرك قوي تر از اين شعور بنيادي باشد و نيروي حياتي نتواند آنرا بدرستي بشناسد يا با آن بطور كامل مقابله نمايد، علائم بيماري در فرد بروز مي كند و اين علائم نشانه تلاش ناقص بدن براي شفاي خويش است.

البته قرنها قبل از هانمن نيز بر اساس اعتقادات و تعاليم اسلامي، علما، انديشمندان و فلاسفه مسلمان از جمله جابرابن حيان و حكيم ابوعلي‌سينا و . . . بر اين باور بوده و هستند كه انسان در بدو خلقت (حضرت آدم) بر اساس فطرت اوليه‌اش در بهشت سالم و كامل آفريده شده‌اند اين فطرت يا شعور اوليه را كه همواره تمايل و تلاش براي حفظ نظم وسلامتي دارد نيروي حياتي مي‌ناميم. انسان با وجود داشتن چنين شعور اوليه‌اي در اين جهان مادي، بدنبال تاثيرات محيطي كم‌كم تغييراتي در جسمش و ذهنش ايجاد شده و اين تغييرات او را مساعد بيماري نموده است ( توضيحات بيشتري در قسمتهاي بعدي آورده شده).

همان‌طور كه مي‌دانيم مقوله بيماري و سلامت امري است كه مربوط به موجودات زنده مي‌باشد. هنگامي كه ظرفي مي‌‌شكند و يا جسدي توسط باكتري‌ها تجزيه مي‌شود صفت بيماري را براي آن در نظر نمي‌گيريم و تنها بيماري را مي‌توانيم به موجودات زنده اطلاق نماييم. بنابراين، بيماري از جنس حيات و غيرمادي مي‌باشد و قوانين ديناميك بر آن حاكم مي‌باشد.

در طب هومیوپاتی اين كيفيت غيرمادي را كه موجب تمايز موجودات زنده از مواد بيجان مي‌گردد، نيروي حياتي يا (Vital Force)   ناميده مي‌شود و وظيفه آن حفظ ارگانيسم در حداكثر سلامت مي‌باشد، زيرا در صورتي كه اين نيرو، موجود را در حداكثر سلامت ممكن حفظ ننمايد، موجود زنده ناچار بايد در اثر عوامل بيماري‌زاي متنوع محيط خارج به‌تدريج مضحمل شود و از بين برود. در حالي كه تجربه از چنين امري حكايت نمي‌كند و اكثر افراد، حداقل در مدت نسبتا طولاني زندگي خود در سطح ثابتي از سلامت مي‌باشند.

با حذف اين كيفيت و بروز مرگ، جسم به‌سرعت توسط اين عوامل خارجي منهدم و تجزيه مي‌شود؛ اما اين نيروي حياتي گاهي در اثر عوامل مختلفي كه ذكر خواهد شد به‌تدريج مضمحل مي‌شود و توانايي خود را براي دفاع از حيات فرد از دست مي‌دهد و با مرگ اين روند تكميل خواهد شد.

بدن تمام موجودات زنده دارای نیروی حیاتی ویژه و منحصر به فردی هستند که خداوند عنایت فرموده. این نیروی حیات با قدرت و نفوذ خود تمام جنبه های زندگی و حیات ارگانیسمها را هوشمندانه کنترل کرده و نظم می‌بخشد و اگر این نیروی حیات را از موجود زنده بگیریم تبدیل به جسم غیر جاندار می‌شود. اثرات متقابلی بین جسم و حیات وجود دارد. هر گونه تغییر نامطلوب جسمی و روحی اثراتی در نیروی حیات میگذارد و این نیروی حیات است که به کمک ابزارهای خود یعنی مکانیسمهای بیوفیزیکی و بیوشیمیائی بصورت هوشمندانه و پویا سعی در اصلاح تغییرات نامطلوب سيستم ايمني و فيزولوژيك بدن مینماید و بیماری را بهبود میدهد. گاه نیروی حیاتی ضعیف شده یا قدرت کافی براي شناخت و از بین بردن مشکل ایجاد شده را از دست می‌دهد و بیماری ایجاد می‌شود. داروهای هومیوپاتی با کمک و تقویت نیرویهاي حیاتی قدرت شناخت، کنترل و بهبود بیماری را افزایش میدهد وچون درمان بیماری با اصلاح و افزایش قابلیتها وتوانائی های درونی بدن انجام می‌گیرد بهبودی سریعتر و دائمی‌تر ایجاد میشود.

خصوصيات  اصلي نيروي حياتي:

نيروي حياتي امري هوشمند و شعورمند، غيرمادي و ديناميك و فاقد قدرت انتخاب است؛ يعني در هر زمان با توجه به هوشمندبودن، حتما و هميشه بهترين واكنش خود را نشان مي‌دهد.در تمام سطوح و قسمت‌هاي مختلف موجود زنده، جاري و حاضر مي‌باشد و اگر نتواند با استرس وارده مقابله كند آنرا در ارگاني كه كمترين اهميت را براي حيات دارد يا ضعيفترين ارگان تخليه مي‌كند.

با توجه به خصوصيات ذكرشده، نيروي حياتي همواره به گونه اي واكنش نشان مي‌دهد كه ارگانيسم كمترين فاصله را از سلامتي پيداكند (نزديكترين وضعيت را نسبت به وضعيت عادي و طبيعي حفط كند) و بعلت شعورمند بودن در هر لحظه و هر شرايطي، اين واكنش بهترين واكنش ممكن براي حفظ حداكثر سلامت ارگانيسم مي‌باشد. البته نحوه واكنش به  توان نيروي حياتي و شدت و خصوصيات استرس يا عامل پاتوژن بستگي دارد.

در برخورد عامل بيماري با نيروي حياتي سه وضعيت كلي محتمل است:

الف- نيروي حياتي به استرس يا همان عامل بيماريزا واكنش مناسبي نشان مي‌دهد ودر نتيجه بيماري بهبود ميابد مثل بيماريهاي حاد.

ب- – شدت استرس در حدي است كه از حداكثر توان مقابله نيروي حياتي بيشتر است، در اين حال مرگ اتفاق مي‌افتد.

ج- – نيروي حياتي واكنش كافي ومناسبي به استرس نشان نمي‌دهد و عامل پاتوژن باعث تخريب بيشتر موجود زنده و نيروي حياتيش شده (و فرد تضعفتر مي‌گردد) و درنتيجه بيماري باقي مانده و مزمن مي‌شود.

Leave a comment