Learn More

فرم ویزیت و درمان آنلاین در حال حاضر برای بیماران فارسی زبان قابل استفاده است.مراحل زیر را به ترتیب طی کنید

قدم اول » فرم شرح حال بیماری را به دقت و صداقت پر کرده و آن را ارسال کنید. در اولین فرصت ممکن اطلاعات ارسالی شما بررسی خواهد شد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد بیماری شما ، از طریق ایمیل یا تلفن با شما تماس گرفته خواهد شد

قدم دوم » بیماری شما به کمک اطلاعات و شرح حال تشخیص داده شده ، دارو و درمان مناسب تعیین می شود

قدم سوم » هزینه درمان را به یکی از حساب های ما واریز کرده و پرداخت آن را اطلاع می دهید. مقدار واریزی بعد از دریافت و بررسی اطلاعات بیماری شما نسبت به طول درمانی که باید طی کنید، اعلام خواهد شد

قدم چهارم » بسته دارویی + دستور استفاده برایتان ارسال می گردد. همچنین از طریق ایمیل / تلفن تا پایان درمان و بهبودی با ما در ارتباط خواهید بود