Browsing articles tagged with " درمان"

Dr. Schussler salts نمکهای دکتر شوسلر

Apr 22, 2013   //   by Dr. Alireza Taban   //   Dr. Schuessler  

دکتر ویلهلم هنریک شوسلر متولد 21 آگوست 1821 یکی از هومیوپاتهای محقق و متفکری بود که ضمن بررسیهایش به این نتیجه رسید که عملکرد صحیح سلولها و در نتیجه بافتها به وجود مقادیر مشخص و بسیار جزئی از املاح معدنی بستگی دارد و تئوری یبوکمیک خودرا بر اساس کمبود این نمکها پایه گذاری کرد. البته موثر بودن استفاده از نمکها و املاح معدنی در طبابت تازگی نداشت و از قرنها قبل از آن شناخته شده و مورد استفاده قرار می‌گرفت

Read more >>

روشهاي درماني رايج

Oct 14, 2010   //   by Dr. Alireza Taban   //   هومیوپاتی  

روشهاي درماني رايج

* از زمان بقراط پدر علم طب و حتی پیش از آن روشهای متعددی در درمان بیماریها بکار میرفته،

Read more >>

فلسفه هومیوپاتی

Oct 14, 2010   //   by Dr. Alireza Taban   //   هومیوپاتی  

فلسفه هومیوپاتی:

قبلا در تاریخچه هومیوپاتی گفتیم که

Read more >>

علم چيست؟ آیا هومیوپاتی روشی علمی است؟

Oct 14, 2010   //   by Dr. Alireza Taban   //   هومیوپاتی  

 

علم چيست؟ آیا هومیوپاتی روشی علمی است؟

Read more >>

داروهاي هوميوپاتي

Oct 14, 2010   //   by Dr. Alireza Taban   //   هومیوپاتی  

نحوه تهيه ، مصرف و طولاثر داروهاي هوميوپاتي:

Read more >>

هومیوپاتی

Oct 12, 2010   //   by Dr. Alireza Taban   //   Uncategorized, هومیوپاتی  

هومیوپاتی برپایه این اصل و نظریه استوار است که: بدن توانایی بهبود بیماریهایش را دارد. این توانایی از الطاف الهی است. وهومیوپاتی این تواناییهای بدن را در جهت بهبود بیماریهایش ارتقاء می‌بخشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر وارد قسمت فارسی وب سایت  که با علامت فا نشان داده شده شوید.

Homeopathy (Farsi)

Sep 27, 2010   //   by wadmin   //   Uncategorized  

هومیوپاتی به زبان فارسی